Ranidae Pelophylax cretensis Pelophylax kl. esculentus
Pelophylax epeiroticus (Schneider, Sofianidou & Kyriakopoulou-Sklavounou, 1984)
Epeirus Water Frog

= Rana epeirotica Schneider, Sofianidou & Kyriakopoulou-Sklavounou, 1984

P. epeiroticus (© Jan Van Der Voort)

Adult, Achaia lagunes, Achaia, Greece, April 2003
(Photo by Jan Van Der Voort)

P. epeiroticus (© Jan Van Der Voort)

Adult, Achaia lagunes, Achaia, Greece
(Photo by Jan Van Der Voort)

P. epeiroticus (© Jan Van Der Voort)

Adult, Achaia lagunes, Achaia, Greece. Callus internus
(Photo by Jan Van Der Voort)


Distribution:
Western Greece north into extreme southern Albania

Similar species:
Pelophylax kl. esculentus (Ranidae)
Pelophylax kl. grafi (Ranidae)
Pelophylax kurtmuelleri (Ranidae)
Pelophylax lessonae (Ranidae)
Pelophylax perezi (Ranidae)
Pelophylax ridibundus (Ranidae)
Pelophylax shqipericus (Ranidae)

Home