Pictures by Sergey Eliseev

Chamaeleonidae Chamaeleo chamaeleon Adult
Lacertidae Gallotia atlantica Adult (male)
Lacertidae Gallotia atlantica Adult (male)
Lacertidae Gallotia atlantica Adult (female)
Lacertidae Gallotia atlantica Adult
Lacertidae Gallotia atlantica Adult (female)
Lacertidae Podarcis filfolensis Adult
Lacertidae Podarcis filfolensis Adult
Lacertidae Podarcis filfolensis Adult
Lacertidae Podarcis filfolensis Adult
Lacertidae Podarcis filfolensis Adult
Lacertidae Podarcis filfolensis Adult