Pictures by Per Blomberg

Agamidae Laudakia stellio Adult
Lacertidae Podarcis erhardii Adult (male)
Ranidae Rana graeca Adult
Scincidae Ablepharus kitaibelii Adult
Scincidae Ablepharus kitaibelii Adult