Pictures by Jeroen Speybroeck

Agamidae Laudakia stellio Adult
Alytidae Alytes obstetricans Adult
Alytidae Discoglossus montalentii Adult
Alytidae Discoglossus montalentii Adult
Alytidae Discoglossus sardus Adult
Amphisbaenidae Blanus strauchi Adult
Anguidae Pseudopus apodus Young
Boidae Eryx jaculus Adult
Bombinatoridae Bombina variegata Adults (mating)
Bufonidae Epidalea viridis Adults (two males)
Chamaeleonidae Chamaeleo africanus Adult
Chamaeleonidae Chamaeleo africanus Adult
Cheloniidae Caretta caretta Adult
Cheloniidae Caretta caretta Adult
Colubridae Dolichophis caspius Adult
Colubridae Dolichophis caspius Adult
Colubridae Dolichophis jugularis Adult
Colubridae Dolichophis jugularis Adult
Colubridae Dolichophis jugularis Juvenile
Colubridae Dolichophis jugularis Juvenile
Colubridae Eirenis modestus Adult
Colubridae Eirenis modestus Adult
Colubridae Eirenis modestus Adult
Colubridae Elaphe sauromates Adult
Colubridae Elaphe sauromates Young
Colubridae Hemorrhois nummifer Adult
Colubridae Hemorrhois nummifer Adult
Colubridae Hemorrhois nummifer Juvenile
Colubridae Hemorrhois nummifer Subadult
Colubridae Hemorrhois nummifer Juvenile
Colubridae Natrix maura Adult
Colubridae Platyceps collaris Adult
Colubridae Platyceps collaris Adult
Colubridae Telescopus fallax Subadult
Colubridae Telescopus fallax Subadult
Geoemydidae Mauremys rivulata Adult
Hylidae Hyla sarda Adult
Lacertidae Acanthodactylus erythrurus Adult
Lacertidae Algyroides moreoticus Adult
Lacertidae Archaeolacerta bedriagae Adult
Lacertidae Darevskia praticola Adult
Lacertidae Darevskia praticola Adult
Lacertidae Iberolacerta aranica Habitat
Lacertidae Iberolacerta aurelioi Adult
Lacertidae Iberolacerta bonnali Adult
Lacertidae Iberolacerta bonnali Adult
Lacertidae Iberolacerta bonnali Adult
Lacertidae Iberolacerta bonnali Adult
Lacertidae Iberolacerta galani Adult
Lacertidae Iberolacerta galani Adult
Lacertidae Iberolacerta galani Juveniles
Lacertidae Iberolacerta galani Habitat
Lacertidae Lacerta agilis Adult
Lacertidae Lacerta agilis Adult
Lacertidae Lacerta trilineata Adult (male)
Lacertidae Lacerta viridis Adult (female)
Lacertidae Podarcis erhardii Adult
Lacertidae Podarcis gaigeae Adult
Lacertidae Podarcis gaigeae Adult
Lacertidae Podarcis gaigeae Adult
Lacertidae Podarcis gaigeae Adult
Lacertidae Podarcis gaigeae Adult
Lacertidae Podarcis gaigeae Adult
Lacertidae Podarcis gaigeae Adult
Lacertidae Podarcis gaigeae Adult
Lacertidae Podarcis gaigeae Adult
Lacertidae Podarcis hispanicus Adult
Lacertidae Podarcis hispanicus Adult
Lacertidae Podarcis liolepis Adult (male)
Lacertidae Podarcis liolepis Adult (male)
Lacertidae Podarcis liolepis Adult (female)
Lacertidae Podarcis liolepis Adult
Lacertidae Podarcis liolepis Adult
Lacertidae Podarcis siculus Adult
Lacertidae Podarcis tauricus Adult (male)
Lacertidae Podarcis tiliguerta Adult
Lacertidae Zootoca vivipara Eggs
Pelobatidae Pelobates cultripes Adult
Pelobatidae Pelobates cultripes Adult
Pelobatidae Pelobates syriacus Adult
Pelodytidae Pelodytes punctatus Adult (female)
Pelodytidae Pelodytes punctatus Adult (female)
Pelodytidae Pelodytes punctatus Adult (female)
Pelodytidae Pelodytes punctatus Adult (female)
Pelodytidae Pelodytes punctatus Adult (female)
Pipidae Xenopus laevis Adult
Pipidae Xenopus laevis Adult
Plethodontidae Hydromantes (Speleomantes) ambrosii Adult
Plethodontidae Hydromantes (Speleomantes) strinatii Adult
Plethodontidae Hydromantes (Speleomantes) supramontis Youngs
Ranidae Pelophylax cerigensis Adult
Ranidae Pelophylax cerigensis Larva
Ranidae Pelophylax cerigensis Larva
Ranidae Pelophylax cerigensis Habitat
Ranidae Pelophylax kurtmuelleri Adult
Ranidae Rana arvalis Adults (mating)
Ranidae Rana graeca Adult
Salamandridae Calotriton arnoldi Adult (male)
Salamandridae Calotriton arnoldi Adult (male)
Salamandridae Calotriton arnoldi Juvenile
Salamandridae Calotriton asper Adult
Salamandridae Chioglossa lusitanica Adult
Salamandridae Euproctus platycephalus Adult
Salamandridae Euproctus platycephalus Adult
Salamandridae Lissotriton montandoni Adult
Salamandridae Lissotriton vulgaris Adult (male)
Salamandridae Lyciasalamandra helverseni Adult (male)
Salamandridae Lyciasalamandra helverseni Adult (female)
Salamandridae Lyciasalamandra helverseni Adult (female)
Salamandridae Lyciasalamandra helverseni Adult (female)
Salamandridae Lyciasalamandra helverseni Adult (male)
Salamandridae Lyciasalamandra helverseni Adult (female)
Salamandridae Lyciasalamandra helverseni Juvenile
Salamandridae Salamandra salamandra Adult
Salamandridae Salamandrina terdigitata Adult
Salamandridae Salamandrina terdigitata Adult
Salamandridae Triturus carnifex Adult (male)
Salamandridae Triturus cristatus Adult (male)
Scincidae Ablepharus kitaibelii Adult
Testudinidae Testudo graeca Adult
Typhlopidae Typhlops vermicularis Adult
Typhlopidae Typhlops vermicularis Adult
Viperidae Montivipera xanthina Adult
Viperidae Montivipera xanthina Subadult
Viperidae Montivipera xanthina Subadult
Viperidae Vipera seoanei Adult
Viperidae Vipera seoanei Adult
Viperidae Vipera seoanei Adult
Viperidae Vipera ursinii Adult